Aktuality

23.3.2020

Dubnové akce zrušeny

Vzhledem k nařízení vlády ze dne 23. 3. 2020 prodlužující stav nouze v ČR a s přihlédnutím k vyjádření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z téhož dne aktualizujeme informace a pokyny pro naše dospělé a mladší členy, jejich rodiče a naše příznivce ve věci pozastavené skautské činnosti.

Schůzky a pravidelné akce všech oddílů se dále nekonají.

Bez náhrady se ruší velikonoční víkendová výprava plánovaná na 9. - 12. 4. 2020.

Den Země nebude letos organizován. K úklidu můžete využít individuálních procházek do přírody.

Závod vlčat a světlušek byl rozhodnutím celorepublikového ústředí přesunut na jaro 2021.

Termín 6. skautského plesu se přesouvá na 24. 10. 2020. Místo pořádání akce zůstává stejné - Novostrašecké kulturní centrum.

Přípravy na letní tábor probíhají prozatím podle plánu. Na začátku dubna počítáme s rozesíláním přihlášek v elektronické podobě.

Sledujte dále náš web, facebookovou stránku, nástěnku na Komenského náměstí.

Jiří Verner, vedoucí střediska

10.3.2020

Skautský ples prozatím zrušen

Dnes jsme byli novostrašeckým odborem kultury, sportu a rodinné politiky informováni o zrušení našeho plesu. Důvodem je opatření vlády ČR zakazující pořádání některých hromadných akcí ze dne 10. 3. 2020. V současné době sledujeme situaci a zvažujeme dvě varianty: Zrušení bez náhrady či přesunutí akce na jiný termín. Náklady na akci jsou prozatím minimální, proto počítáme s vrácením vstupného, bude-li to nutné. Sledujte náš web, další informace přineseme podle vývoje situace.

Jiří Verner, vedoucí střediska

1.2.2020

Letní skautský tábor 2020

Tábor se bude konat v termínu 18. 7. - 1. 8. 2020 v katastrálním území obce Bezděkov u Kasejovic.